Engelencursus
Bronhealing-opleiding
Kristalcursus
Engelenmeditaties met Bronzegening
Crystal-Awakening
Engelendiamant voor kinderbegeleiders
Webinars
lakoena
consulten
Angel-Diamond-Zoersel
Angel Diamond module 2
Angel-Diamond-module-3
Angel Diamond Specials
Angel Diamond Specials
Angel Diamond SpecialsAngel-Diamond-Basic

Start
Start
kalender
webshop
media
Angel-Diamond
over-ons
contacty
Nieuwsbrief

Angel Diamond® Bronhealing Opleiding


Deze intensieve vorming verdiept het contact met je zelfgenezende Bron, die trilt in de blauwdruk van je DNA. Je leert ook anderen begeleiden door hun essentie te erkennen. De vormgeving van Bronhealing is een prachtige samenspel met Engelen en Kristallen, in 3 modules.

Note: Rubriek 4 informeert over extra 'Angel Diamond Specials' losse dagen, bvb. dieren- chakra's...


Bronhealing betekent dat alles gebeurt bij gratie van de Bron van alle Leven. We ervaren deze Oerschoot van Leven als liefde en hoog intelligent bewustzijn, niet in taal te vatten!

De 3 modules zijn praktisch gericht vanuit een vernieuwde kijk op heelheid. Samenspel met Engelen en Lichtwezens bekrachtigt vooral het ervaren van de Engel in jou! Kristallen helpen je Zielstalent vorm geven in alle facetten van je leven. Samen wekken ze de wijsheid in je cel- en DNA geheugen. Dit wonder dien je te ervaren om te merken hoe het werkt!

Je verrijkt zelfontplooing en healing, leert en beoefent healingvaardigheden, door intentie met of zonder aanraking. Met liefde en diepgang benaderen we transformatieprocessen en innerlijke groei.

Terwijl het 12 stappen jaartraject Engelendiamant - dat reeds 18 jaar loopt -focus blijft leggen op ieders eigen proces en het verkennen van Engelenenergie, ligt hier het accent op de beoefening van healing, coaching en selfmastery. Na een WE kan je een korte en uitgebreide Bronsessie aan jezelf en anderen geven. Elke volgende module biedt meer mogelijkheden. Deze vorm kan geïntegreerd worden met elk therapie werk.  Bij elke weekend module ontvang je een certificaat.

Mieke Michielsen - Kristallen Poort - De Hulsten 48 - 2980 Zoersel - 03 658 65 96 - info@kristallenpoort.be
Copyright. Niets uit deze website mag zonder toestemming gekopieerd worden.

Angel Diamond® Healing praktijk module 1

Bezielend thema: "Ik leef met hart en ziel!"

24 + 25 november 2018 in Kristallen Poort Zoersel. Info

 

Inhoud:

Angel Diamond® Heal & Coach praktijk module 2

Bezielend thema: "Een instrument van vrede zijn!"

 23 + 24 februari 2019 in Kristallen Poort Zoersel. Info


Inhoud:

Angel Diamond® Master Class

Bezielend thema: "Wakker zijn en een ander wekken!"

 22 + 23 juni 2019 in Kristallen Poort Zoersel. Info


Inhoud:

Angel Diamond® Specials - losse workshops

*Angel Diamond® Helende Chakrareis 17 jan 2019, 10-17 u

We werken samen met Engelen en kristallen om onze energiecentra te verkennen en te helpen bevrijden. Dit brengt rust, vertrouwen en nieuwe inzichten voor ons dagelijks leven en algemeen welzijn Praktisch en inschrijven


*Angel Diamond® Bronhealing dieren  28 feb 2019, 10 - 17 u

Healing vanuit de Bron: ook jij kan het leren! In eenvoud en liefde gaan we naar de essentie. De healing is gericht naar huisdieren zowel als naar 'wilde' dieren, als de relatie mens/dier. We staan open voor hun zijn en hun boodschap op ons gezamenlijk healingpad. Praktisch en inschrijven


*Angel Diamond® Vredesanker  29 april 2019, 13-18 u

We verkennen en activeren de hogere/diepere chakra's die deel uit maken van het  Lichtlichaam. Engelen en hoge vibratie kristallen helpen ons zo om in onze kracht te staan en onze dromen waar te maken! Praktisch en inschrijven

Feedback van deelnemers

  

International: click here

Introductie video: klik hier